Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Stenungsund

När bilregistret erhållit meddelande om att personbilen lämnats till bilskrot i Stenungsund för bilskrotning rapporterar de försäkringsbolaget som eliminerar din fordonsförsäkring.

Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Stenungsund

Om du har betalat för en försäkringsperiod, som är senare än skrotnings-datumet, får man överskottet tillbaka från försäkringsföretaget. Det gäller även för resterande fordonsskatt. Ni betalar ingen fordonsskatt när personbilen är skrotad. Om du redan betala in skatten kommer Transportstyrelsen återbetala återstående summa. Bägge beloppen tillfaller fordonsägaren enligt inlämnat registreringsbevis. Endast auktoriserade skrotar kan skriva ett skrotningsintyg till bilregistret. För att få igen resterande försäkring behöver en auktoriserad bildemontering anlitas, när bilägaren skall skrota bilen i Stenungsund. Det gäller också att utse en bärgare med behörighet, när bilen hämtas.

Båda parter överlämnar ett mottagningsbekräftelse som säkerställer skrotning för bilägaren. Dokumentet är en värdehandling till Transportstyrelsen säkerställer, att skrotbilen är avregistrerat och avlägsnad från bilregistret.

Avställning av bil i Stenungsund eller avregistrering

Dessa definitioner brukar förväxlas av bilinnehavare i Stenungsund, vilket kan betyda uppkomna bekymmer. En avregistrerad bil kan aldrig återföras i trafik igen. Så efter detta har bilinnehavare inget ansvar för bilen längre. Men ett avställt fordon har andra riktlinjer för försäkrings- och skattefrågor. Personbilen antas ställas på återigen och finns kvar i fordonsregistret med årlig avgift. bilinnehavaren är därtill ansvarig att bekosta möjliga klimatkostnader eller borttransport beordrat av Stenungsunds kommun.