Kan man skrota avställd bil i Stenungsund

Kan man skrota avställd bil i Stenungsund

Ja, bilen kan vara antingen avställd eller påställd, när bilägaren skall skrota bilen i Stenungsund. Det är antagligen bara bekymmer, som kan uppkomma och beaktas, vid inlämning av skrotbil till en auktoriserad skrotfirma. Några vill lämna sin bil själv. Men det går endast om personbilen är påställd, skattad och försäkrad. Övriga bilar har med automatik officiellt förbud mot användning i trafik och får inte heller bogseras på vanliga trafikleder.

Anlita en bilbärgare med tillåtelse vid bildemontering i Stenungsund

Ett antal personbilar är avställda, när ägaren begriper att det är dags att skiljas från sin trotjänare. För att själv åka med bilen till en bilskrot i Stenungsund krävs, att bilen är godkänd vid svensk bilprovning, har försäkring och att fordonsskatten är betald. I annat fall måste personbilen bärgas. Det finns flertalet bärgare att välja på. Men enbart enstaka av dessa har tillåtelse, från Länsstyrelsen, att handskas med skrotbilar som rankas som miljöfarligt avfall. De senare arbeta tillsammans med en godkänd bilskrot och lämnar ett juridiskt bindande mottagningsintyg, vid hämtning av uttjänta bilar medräknad registreringsbevis. Kvittensen innebär garanti för utfärdande av skrotintyg till bilregistret för avregistrering. Det lättaste tillvägagångssättet att avsyna bärgningsföretagets befogenhet är att klicka på hemsidans ”Beslut Länsstyrelsen”. Så pengarna för påställning för att åka med personbilen till en behörig bilskrot kan kringgås vid lejande av bilbärgare. Men ägaren måste beakta vissa saker. Oseriösa hämtare har tyvärr andra uppsåt än att skrota bilen med recycling som motiv