Får polisen i Stenungsund skrota bilen

Nej, det är enbart en certifierad bilskrot i Stenungsund som får skriva ut skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering av en personbil. Men en trafikpolis kan sätta en röd dekal på bilen. Det innebär bärgning från platsen. Sedan är det Svensk bilprovning som får bestämma om bilens öde. Mestadels innebär det lapp för luckan och slutet för en gammal uttjänt bil.

Får polisen i Stenungsund skrota bilen

Bilägaren i Stenungsund har inget alternativ

En bilinnehavare ansvarar för bilen tills den är skrotad och är avregistrerad. Så det är bara att vända sig till en godkänd skrot eller, i detta fallet, en bärgare med tillstånd att handskas med uttjänta bilar. Det existerar alltid en fara att utdömda fordon hamnar platser i världen utan specifika miljökrav. Därför är det av främsta betydenhet att bilägaren får ett mottagningskvitto vid inlämning av skrotbil och registreringsbevis. Kvittot ska också innehålla försäkran för avfattande av skrotintyg till fordonsregistret. Det här är en värdehandling med bekräftelse att ägaransvaret övergått. Transportstyrelsen bekräftar efteråt att personbilen är skrotad och struken på fordonsregistret. Om inte detta underrättelse kommer till Fordonsinnehavaren bör anmälan göras. Visserligen har inte polisen skrota bilen i Stenungsund. Men den har medverkat att hejda en miljöbov från köra vidare.