Vad är en komplett bil

Vad är en komplett personbil som behöver skrotas egentligen? En uttjänt personbil omhäntertas av en legitimerad bilskrot i Stenungsund och sänds därpå till Stena metall för delning och nedsmältning.

För den skull är det viktigt att vissa bildelar inte är bortplockade från personbilen. Av den orsaken att en original katalysator innehåller återvinningsbara ädelmetaller, behöver den framför allt finnas i ett komplett personbil. Uppmärksamma att det existerar skrotbilar med kopia-katalysatorer, som inte har något skrotvärde, som därför klassas som ej kompletta. Brist på startbatteri, som används i återvinningsprocessen, ger också reduktion.

Vad är en komplett bil i Stenungsund

Personbilens minskade massa påverkar skrotvärdet hos bilskrot Stenungsund

Eftersom bilen ska skrotas påverkas inte värdet av bilens skick och yttre. Men den skall vara rullbar för vanlig bärgning. Det är framförallt saknaden av tunga bildelar när man skrota bilen i Stenungsund som har betydelse för personbilens värde. Skillnaden är stor om en tung motor saknas i stället för en kofångare. Och det betyder, att bilägaren ibland tvingas ge ersättning för hämtningen. För att bedöma bilens värde skall fordonsägaren berätta för saknade komponenter vid bokning. Vid sådant omständighet behövs inga diskussioner rörande överenskommen betalning. Iaktta att några enstaka oseriösa skrothandlare tar chansen att nedvärdera skrotbilen vid upphämtning. Men en skrotbils skrotvärde förändras inte tillföljd av odugligt skick eller havererade delar.