Får man ha skrotbilar på tomten?

Man får ha en avställd bil på sin tomt så länge den inte utgör en miljöfara. Många minns nog det stora miljöproblemet, som de dumpade bilarna utgjorde för några decennier sedan. När ett fordon stått länge börjar det läcka olika oljor, kylar- och batterivätska. Och detta orsakar stora skador på mark och vatten. Dumpningen har till stor del försvunnit tack vare den höga ersättning en bilskrot betalar, när en ägare skall skrota bilen i Stenungsund. Men problemet kvarstår när tidens tand snabbt förvandlar den uppställda bilen till en miljöfarlig skrotbil.

Får man ha skrotbilar på sin tomt i Stenungsund?

Miljöansvarig i Stenungsunds kommunen avgör en  bils status

En skrotbil är en bil utan eller med ringa värde, och det är Miljöförvaltningens skyldighet att förpassa en sådan till en bilskrot i Stenungsund för återvinning. Ofta får berörd myndighet hjälp att öppna ögonen av någon som värnar om miljön. Och det kan bli en dyr affär för bilägaren. Oavsett egen uppfattning kan ansvarig myndighet på eget bevåg forsla bort fordonet. Istället för att erhålla flera tusen kronor vid inlämning av bilen, med giltigt registreringsbevis, till en bilskrot riskerar samma person mångfald högre kostnad i samband med en snöplig skrotning. Så undvik, och samtidigt spara pengar, att ha en av Miljöförvaltningens tolkade ”skrotbilar” på tomten.