Har du en defekt bil i Stenungsund?

Har du en defekt bil, som står övergiven, som du är osäker på vad du ska göra med? Du kan alltid lämna den kostnadsfritt till en auktoriserad bilskrot i Stenungsund som är bunden till bilproducenterna. Reglerna idag säger, att biltillverkare måste skrota bilen utan kostnad under förutsättning att den är komplett. Det finns också andra skrotar som är auktoriserade och som utför bildemontering i Stenungsund lika effektivt och miljövänligt som bilproducenternas bilskrotar. Dessa företag är mer benägna att betala ut relevant ersättning för din skrotbil. Så det går att tjäna pengar på uttjänta fordon och ändå vara miljömedveten.

Auktoriserad bilskrot i Stenungsund följer strikta regler

Auktoriserade bilskrotar följer strikta regler enligt bilskrotningsförordningen oavsett om de tillhör producenternas bilskrotar eller inte. Det är auktorisationen som säkerställer att man skrota bilen miljövänligt och tryggt i Stenungsund. Kraven är numera att så mycket som möjligt (minst 95%) måste återanvändas eller återvinnas.

Effekter av kretslopp på bilskrot i Stenungsund

Här beskriver vi effekterna av cirkulär ekonomi på bilskrot i Stenungsund. Din bil kan vara defekt och gammal, men består fortfarande av metall som kan vara väldigt användbar. Bilskroten skruvar ner bilen fullständigt. All metall samlas ihop och smälts ner i formar för att återkomma i nytillverkade bilar.

Varför är metallskrot så viktigt? Processen att tillverka ny metall är skadlig för miljön. Olja och kol krävs för att producera ny metall. När olja och kol är förbrukat kan detta inte återvinnas och ingår därför inte i en cirkulär ekonomi. Ny stålbrytning påverkar också miljön direkt genom utsläpp av föroreningar. Processen frigör kolmonoxid, svaveloxider och kväveoxider.

Bilar har en del vätskor och kemikalier som måste återvinnas och destrueras på rätt sätt. Kunskapen med bilskrotning och hur man hanterar giftigt material i bilar har bilskrot tjänstgör för ett hållbart samhälle i Stenungsund. Giftigt material kan även finnas i olika komponenter i fordonet och inkluderar bromsvätska, kylarvätska, batterisyra mm.